Webcamera fra Fjelleventyret

Webkamera fra Fjelleventyret – Lundadalen. Bildet oppdateres hvert 5. minutt.